Archive for ژوئن 2009

بی ربط

ژوئن 24, 2009

عشقم برگشت
بعد از دو سال
با شکمی برآمده
و حلقه ای در دست

Advertisements

یک چیزی می دونست این مرد

ژوئن 22, 2009

سرها در گریبانست…

خسته و کوفته، نشسته بر دروازه ی ابدیت

ژوئن 22, 2009

ررررینگ…
-بله؟
– سلام.. شناختی؟
-عزرائیل تویی؟

* عنوان پست یک ، اسم یک اثر ونگوکه..

شور با شعور و از اینجور حرفا

ژوئن 12, 2009

توپ تانک فشفشه…!
احمدی نژاد دقت کن

سعادت آباد – ساعت دو بامداد