Archive for the ‘شکاف نسلها’ Category

*

اکتبر 15, 2008

– تو کمبت2، اگه دو بار پشت سر هم آپرکات بزنی اون یارو از گوشه میاد میگه «هپی»

– جدی؟ بعد تو کمبت 3 هم همینجوریه؟

– نمیدونم، فکر نمی کنم. حالا امتحان می کنم خبرشو میدم

– باشه پس خبر از تو

Advertisements