Archive for the ‘تصویر زندگی’ Category

زنده نامه

ژوئیه 26, 2009

اومدم بگم که هنوزم زنده ام و زنده بونم خاریست
به تنگ چشمی نا مردم زوال پرست دیوث!

Advertisements